Kapitlets begreber

Forklarende tekst, evt. formål

At eleverne får forståelse for de begreber, der hører til i dette kapitel.

 

Forberedelse

Lav fem sæt kort bestående af hver 10 kort med nøgleordene fra kapitlet.

 

Vejledning til underviser

Opdel klassen i grupper og giv et sæt kort til hver gruppe.

Gruppemedlemmerne tager nu på skift et kort. Den, der tager kortet, forklarer, hvad det betyder. Hvis eleven ikke kan svare, må de øvrige hjælpe.

 

Vejledning/udlevering til eleverne

 

Mundtlig instruktion.

Fremlæggelse eller præsentation

De ord, som gruppen havde svært ved at definere, eller som de ikke kunne blive enige om, drøftes efterfølgende i klassen.

 

Links, søg viden

 

Resurser

Forklarende tekst, evt. formål

Klassen skal i fællesskab finde frem til, hvad resurser er.

 

Forberedelse

 

 

Vejledning til underviser

 

  1. Først arbejdes parvist. Hvert par finder frem til så mange resurser, som de kan på 10 minutter. Giv gerne eleverne nogle eksempler at starte på. Hver resurse skrives på en post-it-seddel.
  2. Dernæst samles alle resurserne. Lav tre kolonner på tavlen med overskrifterne Fysisk, Psykisk, Social. Bed eleverne om at placere de gule sedler i den rigtige kolonne.
  3. Til sidst organiseres de gule sedler inden for hver kolonne. Lad eleverne selv gøre det (opdelt i tre grupper) eller gør det i fællesskab i klassen. Diskuter de resurser, eleverne er uenige om eller ikke forstår.
  4. Vælg evt. en referent, som skriver post-it-sedlerne ind og udleverer til alle.

 

Vejledning/udlevering til eleverne

 

Mundtlig instruktion.

Fremlæggelse eller præsentation

 

Er beskrevet ovenfor

Links, søg viden