Påvirkning af det psykiske arbejdsmiljø

 

Forklarende tekst, evt. formål

Eleverne finder frem til, hvilke påvirkninger der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø på skolen.

 

Forberedelse

Eleverne udstyres med diktafon eller anden teknologi til at optage interviewet. Eleverne printer figuren ud.

 

Vejledning til underviser

I grupper på fire laver eleverne interview med tilfældigt udvalgte ansatte på skolen.

Spørgsmålene, der stilles i interviewet, er de påvirkninger, der er beskrevet i figur 282 på side 716 (påvirkninger der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø).

Eleverne samler alle svarene og sorterer dem, så de kan placeres i boksen: Gode forhold, eller i boksen: Belastende forhold.

 

Vejledning/udlevering til eleverne

Se vedlagte.

 

Fremlæggelse eller præsentation

Er beskrevet ovenfor.

Links, søg viden

 

Arbejdstilsynet

<>

Forklarende tekst, evt. formål

 

 

Klassen får et overblik over arbejdstilsynet og viden om deres egen branchegruppe.

 

 

 

Forberedelse

 

 

 

 

 

 

Vejledning til underviser

 

 

Eleverne deles op i grupper.

Eleverne laver mindmap over arbejdstilsynets formål og opgaver.

Der lægges især vægt på branchegruppeopdelingen og den branchegruppe, som social- og sundhedshjælperen tilhører.

Hver gruppe laver en planche med deres mindmap. Planchen gennemgås på klassen.

 

 

 

Vejledning/udlevering til eleverne

 

 

Se vedlagte.

 

 

Fremlæggelse eller præsentation

 

 

 

Er beskrevet ovenfor.

 

 

Links, søg viden

 

 

Eleverne kan skaffe yderligere materiale fra www.at.dk