Opgave 1. Forskellige sygeplejeteoretiske udgangspunkter

Forklarende tekst, evt. formål

At få forståelse for, hvad de forskellige sygeplejeteoretikere står for.

Forberedelse

Læs i kapitel 1 om sygeplejeteorier.

Vejledning til underviser

Læs i kapitel 1 om sygeplejeteorier samt kapitlerne 2, 3, 4 og 5, der beskriver teorierne mere udførligt, og hvad de kan bruges til.

Vejledning/udlevering til eleverne

Der dannes fem grupper, der hver arbejder med en sygeplejeteoretiker for at præcisere, hvad der er særligt kendetegn for vedkommende, og hvilke konsekvenser det har for sygeplejen.

Fremlæggelse eller præsentation

Fremlæggelse af resultatet af gruppearbejdet.

Drøftelse i plenum af, hvilke konsekvenser valg af sygeplejeteoretiker har for den pleje, der udføres.

Links, søg viden