Min nabo

Forklarende tekst,

evt. formål

 

Formålet er, at eleverne skal reflektere over begreberne sundhed og helbred og diskutere sammenhængen mellem sundhed og helbred.

 

Eleverne skal forholde sig til et andet menneskes livsstil, levevilkår, fysiske og psykiske sundhed.

 

Opgaven indeholder to dele. Først en beskrevet case med spørgsmål til casepersonens sundhed. Dernæst skal eleverne selv formulere en case og besvare spørgsmålene ud fra denne person. Formålet med, at eleverne selv skal formulere en case, er, at det træner dem i at observere, beskrive og se sammenhænge. 

 

Forberedelse

 

Kapitel 2 er en forudsætning for at kunne lave opgaven.

 

Vejledning til undervisere

 

Casen om Malene kan bruges som fælles gennemgang i klassen, eller eleverne kan arbejde med den individuelt eller i grupper.

 

I opgaven skal eleverne selv formulere en lignende case. Det er hensigtsmæssigt, at eleverne beskriver en person, som de har kendskab til, men som ikke er en person, de har et personligt forhold til. Hvis eleven er personligt involveret, kan det være vanskeligt at forholde sig professionelt til vedkommendes sundhed og helbred.

 

Hvis eleverne mangler oplysninger, må de selv digte videre på både casen om Bodil og deres egen caseperson. Det vigtigste er, at de forholder sig til, hvad der påvirker vores sundhed og helbred.

 

Tid: Opgaven tager min. 45 min. Tiden afhænger af, hvor lang tid eleverne får til formulering af deres egen case, og hvor lang tid de får til at fremlægge eller præsentere deres besvarelse.

 

Vejledning/udlevering til elever

 

Eleverne skal have udleveret et kopi af case og spørgsmål, samt evt. materialer til fremstilling af plancher med billeder af deres egen caseperson.

 

Fremlæggelse eller præsentation

Mundtlig præsentation af case og en vurdering af casepersonens sundhed og helbred.

 

Links, søg viden

 

Tips: søg informationer om pårørende til apopleksiramte.