Etiske refleksioner om rigtigt og forkert

Forklarende tekst, evt. formål

At eleverne får en forståelse for de forskellige former for etik, og hvilken betydning de har for, hvordan mennesker opfatter, hvad der er rigtig og forkert.

 

Forberedelse

Eleverne skal have læst side 18 og 19 i kap. 2 og de 4 etikformer skal synliggøres på fx smartboard eller ved hjælp af en kopi.

Der skal udarbejdes kort med begreber, der kan diskuteres, fx aktiv dødshjælp, abort, organdonation, tvangsbehandling, ventelister, livsstilsændringer, at lyve, sygdomsforebyggelse, velfærdsteknologi, tavshedspligt, omsorgspligt, underretningspligt, journalføringspligt, livstestamente, fastholdelse i forbindelse med tandbørstning.

 

Vejledning til underviser

Eleverne arbejder i grupper af 4-5. Begreberne lægges i bunke med skriften nedad. Eleverne trækker på skift og skal redegøre for, hvad de anser for at være rigtig og forkert. Efterfølgende skal gruppen finde ud af, hvilken etikform vedkommende har taget udgangspunkt i.

 

Vejledning/udlevering til eleverne

 

Fremlæggelse eller præsentation

Præsentationen foregår i grupper og kan gøres på 30 min.

 

Links, søg viden