Aktivitetsbegrebet

Forklarende tekst, evt. formål

At eleverne forstår aktivitetsbegrebet - bl.a. som grundlag for aktivitet og deltagelse.

At eleverne øver refleksion. De skal arbejde med aktivitetsbegrebet og baggrunden for menneskers aktivitetsvalg, konkrete aktiviteter i forhold til forebyggelse og rehabilitering, og på hvilken måde aktiviteterne kan fremme mulighederne for aktivitet og deltagelse.

Forberedelse

Tag udgangspunkt i nogle af de små cases i bøgerne

  • Forebyggelse og rehabilitering (Olav, s. 32, Rasmus, Erna eller Mariam, s. 39) eller
  • Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi (”Psykosocial rehabilitering”) Svend, s. 174 eller Søren, s. 179) eller kapitlet ”Miljøterapi” (Mette, s. 241 eller Peter, s. 243)

 

- eller en større case, der beskriver en borgers livshistorie.  

Det kan også være cases med problemstillinger inden for eksempelvis ortopædkirurgi, reumatologi eller onkologi.

Eleverne kan også interviewe hinanden ud fra nogle udvalgte emner.

Vejledning til underviser

Denne opgave tager udgangspunkt i bogens kapitel 2 og 3. Der er dog meget inspiration at hente i bogens øvrige kapitler, når man vælger aktiviteter.

Forklar begreberne vane, vilje og psyke-hjerne-krop-udførelse samt omgivelsernes betydning for menneskers aktivitetsvalg.

Tag udgangspunkt i borgeren fra casen og de valg/ønsker om meningsfuld aktivitet, som I forestiller jer, personen kan have.

Hvilken rolle spiller vilje, vane, udførelseskapacitet og omgivelser for personens valg og ønsker?

Vælg aktiviteter, der på en eller anden måde fremmer personens aktivitet og deltagelse.

  • Hvorfor gør de det?
  • Hvilken type aktivitet/aktiviteter er det?
  • Er den meningsfuld? Hvorfor?
  • Hvori er det motiverende aspekt for borgeren?  

Vejledning/udlevering til eleverne

Mundtlig eller skriftlig instruktion.

Fremlæggelse eller præsentation

Diskuter i fællesskab de enkelte spørgsmål.

Links, søg viden