Atomer er byggesten

Alting omkring dig, også du selv, er bygget af små byggesten, der hedder atomer. Atomer er så små, at du ikke kan se dem, selv om du bruger det stærkeste mikroskop, du kan finde.

 

Der findes flere forskellige slags atomer, også kaldet grundstoffer. Grundstoffer er stoffer, der kun indeholder én slags atomer. Der findes 92 forskellige grundstoffer i naturen, men forskere har kunstigt fremstillet nogle flere i laboratorier, så der er 118 i alt. Et atom er altså den mindste kendte kemiske bestanddel af et grundstof.

 

Man kan skelne mellem begreberne atomer og grundstoffer på denne måde. Vand (H2O) består af to forskellige grundstoffer, brint (H) og ilt (O). Samtidig består det af tre atomer: to brintatomer (H2) og et iltatom (O).

 

Alle grundstofferne er sat op i et system, der hedder det periodiske system.

F1

Det periodiske system er en oversigt over alle de grundstoffer, der findes.

Det periodiske system

Det periodiske system er en oversigt over alle de grundstoffer, vi kender. Grundstofferne er angivet med deres latinske navne samt deres bogstavforkortelser.

 

Grundstoffernes bogstavbetegnelser er systematisk tildelt. Hydrogen er det første grundstof, der begynder med H, og det har derfor denne betegnelse H.

 

Helium er det andet stof, der begynder med H. To stoffer kan ikke have samme betegnelse, derfor betegnes helium He.

 

Nogle af grundstofferne har også danske navne. På dansk hedder hydrogen (H) brint, oxygen (O) hedder ilt, carbon (C) hedder kulstof, og ferrum (Fe) hedder jern.

 

Hvis det periodiske system læses vandret, er grundstofferne anbragt i rækkefølge efter deres nummer. Numrene svarer til antallet af protoner i kernen. For eksempel har hydrogen én proton og er derfor grundstof nr. 1.

 

De stoffer, der står lodret under hinanden, er i samme hovedgruppe og har samme kemiske egenskaber. Det vil sige, at disse grundstoffer opfører sig ens, når de indgår i kemiske forbindelser.

 

Systemet med den vandrette og lodrette opdeling kan opfattes som perioder, og heraf kommer navnet det periodiske system.

 

Den røde trappe deler grundstofferne i to grupper. Metallerne, der ligger under trappen, og ikkemetaller, der ligger over trappen. Hvis du kigger i oversigten, vil du sikkert genkende stoffer fra din hverdag, der passer ind i denne gruppeinddeling.

Vidste du, at...

hele universet er opbygget af de samme 118 grundstoffer? Man ved faktisk ikke, hvorfor noget bliver levende, mens andet er dødt, når man bruger de samme atomer på forskellig måde.

En atommodel

Forestil dig en kugle, så har du en model af, hvordan et atom ser ud. Modellen forklarer den virkelighed, vi ikke kan se. Den er altså kun et billede af, hvordan vi tror, at virkeligheden ser ud. Den model, vi bruger her, er meget forenklet. Der findes mere komplicerede og detaljerede modeller af atomet, der viser flere ting end det, der beskrives her.

F2

Her ser du en model af, hvordan man forestiller sig, at ilt (O2), brint (H2)og vand (H2O) ser ud. Grundstofferne hydrogen (H) og oxygen (O) kan du finde i det periodiske system.

Vidste du, at...

atomer er så små, at mange milliarder skal ligge sammen, før vi kan se dem med det blotte øje?

Enkle kemiske forbindelser

Når atomerne går sammen, danner de molekyler. Et molekyle består af flere atomer af samme eller forskellige grundstoffer og er den mindste selvstændige del af et stof. Vand, H2O, er et eksempel på et molekyle. Vandmolekylet H2O kaldes en kemisk forbindelse, fordi det består af to forskellige grundstoffer – brint (H) og ilt (O). Hvis et molekyle består af samme slags grundstofatomer, fx ilt (O2), kaldes det stadig et grundstof. Med alfabetets 28 bogstaver kan du danne rigtig mange ord! Det giver et billede af, hvor mange forskellige kemiske forbindelser man kan lave med 118 grundstoffer. Det er rigtig mange.

F3

Alle molekylerne i illustrationen er i dine nærmeste omgivelser. Brint (H), ilt (O), vand (H2O), kuldioxid (CO2) og nitrogen (N2). Ilt, kuldioxid og nitrogen udgør den største del af luften omkring os.

F4

I tabellen kan du se nogle af de grundstoffer, du består af. Alle grundstofferne indgår i mange forskellige kemiske forbindelser i din krop, som du faktisk kan opfatte som en biokemisk fabrik.

Salte i kroppen

Ligesom alt andet på jorden er du lavet af grundstoffer og dermed atomer.

 

Vand (H2O) er en vigtig kemisk forbindelse i din krop. Det udgør ca. 55 % af din kropsvægt. Mange af de andre kemiske forbindelser er salte, som har stor betydning for, hvordan din krop fungerer. Et par vigtige salte for din krop er natriumklorid (NaCl), også kaldet køkkensalt, der indgår i mange af de biologiske og kemiske processer, der hele tiden foregår inde i din krop, samt calciumcarbonat (CaCO3) og calciumfosfat (Ca3(PO4)2) der bl.a. har betydning for knoglernes opbygning.

 

En anden vigtig opgave for saltene i din krop er, at de er med til at regulere væskebalancen, hvilket har betydning for, om din krop fungerer rigtigt, og at du er godt tilpas.

 

Alle de grundstoffer, du skal bruge i din krop, får du gennem den mad, du spiser. Når du fordøjer maden, nedbryder din krop maden til molekyler og grundstoffer, som den bruger til at vedligeholde og opbygge organer og kemiske processer. På den måde er din krop i live. Det er ganske fantastisk at ”døde” grundstoffer kan blive til levende organismer.

Vidste du, at...

man i dag kender til ca. 30 mio. forskellige kemiske forbindelser?

Speak