Kør markøren henover de røde prikker på billedet for at få mere at vide om de forskellige organers påvirkning ved immobilitet.

  Immobilitet istock2

Komplikationer ved immobilitet

Forfatter: Birthe Riis, Social- og sundhedsskolen Syd.

Immobilitet betyder ubevægelighed, dvs. at borgeren har nedsat evne til at bevæge sig og dermed har svært ved at klare daglige gøremål. Borgeren kan blive immobil efter fysisk sygdom som f.eks. apopleksi (slagtilfælde) og i forbindelse med psykisk sygdom som depression og demens. Årsagen til immobilitet er en skade eller en sygdom.

Inaktivitet er forbundet med borgerens vilje. Borgeren kan selv vælge en livsstil, hvor han ikke ønsker at bevæge sig særlig meget.

Når en borger er immobil eller inaktiv, er der risiko for komplikationer fra kroppens organsystemer. Du kan som social og sundhedshjælper møde borgere, der både er inaktive og immobile. Her har du i samarbejde med borgeren, sygeplejersken og social - og sundhedsassistenten en meget vigtig opgave i at forebygge disse komplikationer og i at borgeren får den nødvendige behandling. Du kommer til at samarbejde med ergoterapeuter og fysioterapeuter, idet de har en stor viden om bl.a. hjælpemidler, træning og forflytning af borgeren.  Styrk borgerens egenomsorgsevne ved at tage udgangspunkt i borgerens resurser og belastninger. Støt og vejled borgeren i at udføre så meget som muligt selv ved personlig hygiejne. Du skal observere borgerens almene sundhedstilstand og handle på det, du observerer. Det er vigtigt, at du altid rapporterer og dokumentere ændringer i borgerens sundhedstilstand.  

Ved at klikke på de forskellig organer kan du læse om:

  • Påvirkning af kroppen ved immobilitet (fysiologisk) og observationer i forbindelse med dette
  • Sygdomme/følgevirkninger og observationer i forbindelse med dette      
  • Forebyggelse