Ambulancefag 2

 

 

Kapitel 1. Præhospital undersøgelse og vurdering

 

Kapitel 2. Almen farmakologi

 

Kapitel 3. Hygiejne

 

Kapitel 4. Kemiske, biologiske, radiologiske og nukelare hændelser

 

Kapitel 5. Psykiske traumer

 

Kapitel 6. Ambulancelederfunktion

 

Kapitel 7. Shock

 

Kapitel 8. Luftvejenes sygdomme

s. 160. Rettelse [09.08.10]

Figur 8.16. Skemaets første linje skal rettes, så der ved forekomst står:

Epiglottis: Børn (hyppigst 2-6 år) og voksne

Pseudocroup: Børn (hyppigst ½-4 år)

 

Kapitel 9. Hjertet og kredsløbet

 

Kapitel 10. Centralnervesystemet

 

Kapitel 11. Abdomen

 

Kapitel 12. Gynækologi og obstetrik

 

Kapitel 13. Bevægeapparatet

 

Kapitel 14. Immunforsvaret og allergi

 

Kapitel 15. Hormonsystemet

 

Kapitel 16. Akutte sygdomme og skader hos børn

 

Kapitel 17. Akutte skader

 

Kapitel 18. Psykiske sygdomme

s. 446. Rettelse [09.08.10]

Linje 12: "Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien" er ændret til "Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien".

 

Kapitel 19. Interhospital transport