Ambulancefag 1Kapitel 1. Introduktion


Kapitel 2. Psykologi


Kapitel 3. Etik


Kapitel 4. Kultur


Kapitel 5. Sundhed

s. 114-132. Præcisering [05.02.10]

Det skal præciseres, at afsnittet Sundhed og sygdom i høj grad er baseret på/identisk med et tilsvarende afsnit i Sundheds- og sygeplejefag, Lissi Hansen, Munksgaard Danmark 2008.

 

s. 162. Tilføjelse til afsnittet om kostfibre  [05.02.10]

Hidtil har kostfibre været opfattet som et ikke-energigivende stof. I 2009 er dette lavet om, således at fibre nu regnes som energigivende og i gennemsnit bidrager med 8 kJ pr. gram. Dette er uden betydning for dem, som skal tabe sig, da forskellen er minimal. F.eks. vil 100 g rugbrød, som indeholder 8 g fibre pr. 100 g efter den gamle metode, indeholde 792 kJ/100 g og efter den nye metode indeholde 856 kJ/100 g, altså 64 kJ mere. Fibre er vigtige af hensyn til mæthed og fordøjelsen.

 

s. 171. Tilføjelse [05.02.10]

Ny reference: Mejeriforeningen. Lokkemad (2009)Kapitel 6. Hygiejne


Kapitel 7. Celler og væv

s. 198. Præcisering [05.02.10]

Ionpumper: Det kan virke uhensigtsmæssigt, at et afsnit om ionpumper er placeret under emnet Passiv transport. I dette afsnit er ionpumpen medtaget for at kunne give en fornuftig forklaring på væskens passive transport. Den egentlige forklaring på selve ionpumpens funktion findes i afsnittet om aktiv transport s. 199.

 

s. 201. Præcisering  [05.02.10]

Afsnittet arveanlæg: Det præciseres, at arveanlæggene er opbygget af DNA.


Kapitel 8. Almen lægemiddellære


Kapitel 9. Smerter


Kapitel 10. Skadestedslære

s. 238. Rettelse [05.02.10]

Figur 10.2: Betegnelser og farver på vestene er ikke rigtige. Det rigtige er

  • Ambulanceberedskab: orange med hvid skrift på orange baggrund (Ambulanceleder)
  • Politi: lime (gul/grøn) med hvid skrift på grøn baggrund (Indsatsleder-politi og leder)
  • Redningsberedskab: rød med hvid skrift på rød baggrund (Indsatsleder-redningsberedskab og holdleder)
  • Koordinerende leder: hvid med hvid skrift på blå baggrund (KOOL)

Figurtekst til figur 10.2 skal være: Ambulanceleder, indsatsleder politi, indsatsleder redningsberedskab, koordinerende leder.

Desuden er noge af overskrifterne i det følgende misvisende, fordi betegnelser ikke er brug konsekvent:

  • s. 238. Teknisk leder skal rettes til Indsatsleder-redningsberedskab
  • s. 240. Koordinerende leder skal rettes til Indsatsleder-politi

s. 239. Rettelse [05.02.10]

Begrebet venteplads erstattes med det nye begreb behandlingsplads. Gælder alle steder i kapitlet.

 

s. 240. Rettelse [05.02.10]

Der er fejl i punktopstillingen nederst på siden. Der skal stå:

  • Det strategiske niveau (politimesteren)
  • Det taktiske niveau (KSN)
  • Det operationelle niveau (KST)


Kapitel 11. Luftvejene

s. 262. Rettelse  [05.02.10]

Linje 4: henvisning til figur 11.10 rettes til figur 11.11

Linje 6: henvisning til figur 11.11 rettes til figur 11.12


Kapitel 12. Hjerte og kredsløb

s. 273. Rettelse [05.02.10]

I afsnittet nævnes, at der opstår elektriske strømme og at disse måles gennem elektroder på huden. Alle steder i afsnittet skal elektriske strømme erstattes med elektriske spændinger.

 

s. 274. Rettelse [05.02.10]

Linje 2: henvisning rettes til (se fig. 12.6 s. 279).

 

s. 275. Rettelse [05.02.10]

Figurtekst til figur 12.3: Ordet strøm erstattes af spænding.

 

Kapitel 13. Nervesystemet


Kapitel 14. Nyrer og urinveje


Kapitel 15. Fordøjelsessystemet


Kapitel 16. Kvindesygdomme og fødsel


Kapitel 17. Bevægeapparatet

s. 400. Præcisering [05.02.10]

Compartmentsyndrom: kan defineres som blødning og manglende iltforsyning i et aflukket rum. Tilstanden

medfører ødem og forhøjet tryk i området.


Kapitel 18. Immunforsvaret


Kapitel 19. Hormonerne


Kapitel 20. Akutte skader

s. 448. Rettelse [05.02.10]

Hypotermi: temperaturgrænserne justeres således: let hypotermi = under 35 grader, middelsvær hypotermi = under 32 grader, svær hypotermi = under 32 grader


Kapitel 21. Sygdomme hos børn


Kapitel 22. Sygdomme hos ældre


Kapitel 23. Psykiske sygdomme


Kapitel 24. Døende og døde

s. 503. Rettelse [05.02.10]

Dødstegnene: Der står: Ifølge loven er det kun læger, der kan erklære dødens indtræden. Dette rettes til: Ifølge loven er det som udgangspunkt en læge, der skal erklære dødens indtræden, men i særlige situationer kan også andre end læger konstatere dødens indtræden. Fx. kan ambulancepersonale konstatere at en person er død, hvis et af de åbenbare sikre dødstegn er til stede (se s. 505).


Kapitel 25. Udrykningskørsel


Kapitel 26. Materiellære