Abonnement
Køb abonnement her https://gyldendal-uddannelse.dk/systemer-og-serier/modultestdk-875

Prisen for et årsabonnement med UNI-login afhænger af skolens størrelse. 

I denne sammenhæng er skolens størrelse defineret som antallet af løbende cpr-numre pr. år, 
altså det der indrapporteres til UVM/Danskundervisningsdatabasen som ”samtlige kursister”.