Problemstilling

Bilag til Opsparing til en sprogrejse

Her kan du hente de bilag, du skal bruge til oplægget 'Opsparing til en sprogrejse'.
 

Filer og links til Opsparing til en sprogrejse

Her kan du hente de filer, du skal bruge til oplægget 'Opsparing til en sprogrejse'.
 

Lærervejledning

Forberedelse:

Eleverne skal have mulighed for at bruge
• bilag 1: Sprogrejser
• bilag 2: Emils økonomi
• en computer med relevante it-programmer, fx Excel regneark, samt filen EMILS OPSPARING.


Faglige fokuspunkter:

Set fra et kompetenceperspektiv er det især modellerings- og hjælpemiddelkompetencen, der er i fokus.
Eleverne kommer især til at arbejde med områder inden for tal og algebra som fx at forstå og anvende procentbegrebet og foretage økonomiske overvejelser.
Det er hensigten, at eleverne kan veksle mellem teoretiske og praktiske overvejelser ved
at tolke deres beregninger m.m. i forhold til de konkrete problemstillinger.


Ideer til udfordringer og støtte:

Eleverne skal sammenligne udgifterne til sprogrejser til forskellige lande og af forskellig varighed. De kan både sammenligne de absolutte prisforskelle og de relative forskelle. Hvor mange procent er det fx dyrere at rejse tre uger til USA end til England? Til hver sprogrejse er der mulighed for et ekstra tilkøb i form af en weekendtur eller et dykkerkursus. Eleverne kan selv vælge, hvorvidt disse udgifter skal indgå i budgetterne.
Eleverne kan selv vælge, om Emil har et eller flere jobs i løbet af 9. klasse. Se evt. http://www.jobpatruljen.dk for oplysninger om løn. Eleverne kan arbejde med Emils opsparing gennem 9. klasse ved at lave en tabel og en graf i regneark, men også ved at anvende renteformler. Lad dem evt. diskutere ”styrker” og ”svagheder” ved de forskellige repræsentationer for opsparingens udvikling. Filen EMILS OPSPARING kan hjælpe eleverne til at få overblik over Emils økonomi. Eleverne kan også undersøge, hvad Emil får ud af at sætte penge i banken ved at beregne, hvor stor en del renteindtægterne udgør af det samlede beløb. Filen EMILS OPSPARING kan også være afsæt for undersøgelser som: Hvad der sker med udviklingen af opsparingen, hvis Emil indbetaler et andet beløb hver måned? Hvad hvis rentesatsen er fx 1,0 % pr. år? Hvor meget skal Emil indbetale hver måned, hvis han vil spare 20 000 kr. sammen i løbet af 9. klasse? Her er ”målsøgnings-funktionen” i Excel oplagt at bruge.
Det kan være en udfordring for eleverne at få indtægter og udgifter til at harmonere. De kan evt. lave en samlet oversigt over indtægter og udgifter i regneark og give forskellige eksempler på, hvordan Emil kan få råd til at rejse. Kan Emil fx spare alle pengene sammen, så forældrene ikke skal betale noget? Hvilken forskel ville det gøre, hvis han i forvejen havde sparet nogle penge sammen? Det er desuden en mulighed for eleverne at finde aktuelle priser og eksempler på sprogrejser, som de kan tage udgangspunkt i eller sammenligne med. Se fx http://www.eurostudy.dk, http://www.ef-danmark.dk, http://www.lisa-sprogrejser.dk og http://www.valutakurser.dk.