Om Guide til Fælles Mål i naturfag

Guide til Fælles Mål i naturfag henvender sig til naturfagslærere, vejledere, naturfagsteam og studerende i grund, efter- og videreuddannelse.

Bogen er rig på eksempler og grafik, der belyser arbejdet med brug af målene i de fire naturfag natur/teknologi, fysik/kemi, biologi og geografi.

Dette site indeholder fire skemaer fra bogen.


Guide til Fælles Mål i naturfag giver svar på mange spørgsmål, fx

  • Hvorfor har naturfag og mål forandret sig gennem årene?
  • Hvordan er de nye målskemaer bygget op, og hvordan bruger man dem hensigtsmæssigt?
  • Hvordan udleder man mere konkrete læringsmål ud fra de brede færdigheds- og vidensmål i målskemaerne
  • Hvad betyder kompetencetilgangen for planlægning og evaluering?
  • Hvordan sikrer man, at eleverne oplever sammenhæng og progression deres læring i naturfagene?
  • Hvordan kan man håndtere de fællesfaglige fokusområder?


Find bogen her

Skabeloner til naturfag

Følgende fire er skabeloner tilknyttet bogen.

Skabelon til beskrivelse af forløb
Skabelon til skelet i naturfag
Skabelon til årsplan
Skabelon til planlægning