© 2011 Gyldendal A/S, København

Animationer: Bodil Bang Heinemeier
Opgaver: Torben Truels
Video: Istockphoto

Print og fotokopier af indhold fra læremidlet er belagt med Copydan-vederlag.

Se også kolofon i de enkelte i-bøger