© 2011 Gyldendal A/S, København

Animationer: Bodil Bang Heinemeier, Fabulab
Interaktive opgaver: Torben Truels Nielsen
Video: Martin Keller og Ketil Teisen, Istockphoto

Tak til Experimentarium, Spildevandscenter Avedøre  

Se også kolofon i de enkelte i-bøger

Print og fotokopier af indhold fra læremidlet er belagt med Copydan-vederlag.