Samfundsfag 8, i‐bog
ISBN 97-887-6250429-5/ 97-887-6250430-1
© 2011 Gyldendal A/S, København

Samfundsfag 9, i‐bog
ISBN 97-887-6250694-7/ 97-887-6250695-4
© 2012 Gyldendal A/S, København

i‐bogens rettighedshavere er nævnt i bogens kolofon i selve i‐bogen.

i‐bogens øvrige rettighedshavere 

Fagligt indhold/nyttige ressourser: Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Grafisk tilrettelæggelse/nyttige ressourcer: Frk. Frost

Interaktive filer: Christian Larsen

Video: Julie Blicher Trojaborg og Gyldendal Web

Gratis ressourcer på samfundsfag8-9.gyldendal.dk: Anders Stig Christensen, Lene Nors Nielsen og Morten Timm og grafisk tilrettelagt af Nils Thobo-Carlsen.

Brugen og indholdet af abonnementet på i-bøgerne til Samfundsfag 8 og Samfundsfag 9 er underlagt almindelige bestemmelser om dansk ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug må kun ske efter aftale med forlaget – bortset fra eventuelle dokumenter beregnet til udprint. Disse må printes og kopieres til de elever og lærere, der er omfattet af abonnementet. Der skal afregnes Copydan-vederlag af print og kopier.