Velkommen

Du kan her få adgang til det digitale læremiddel 'Udvidet eksternt regnskab'.

 

Det er er opdelt i fire dele:

 

  • Koncern og modervirksomhedsregnskab
  • Indkomstskatter
  • Pengestrømsopgørelser
  • Leasingforpligtelser.

 

Til hver del hører dels en vejledning, dels en række opgaver. Vejledningerne findes som i-bøger, og i tilknytning til vejledningerne findes alle de behandlede skemaer som excelfiler til download. Man skal bruge samme brugernavn og adgangskode til ibøgerne. 

(c) Lars Wøldike Petersen og Hans Reitzels Forlag. 

Du kan her downloade en PDF af årsregnskabsloven

 

Køb adgang til materialet her.

 

Har du tekniske problemer? Så kan du kontakte vores support

Kontakt forlaget her.

 

 

Om forfatteren

Lars Wøldike Petersen er uddannet cand.merc.mac. fra Handelshøjskolen Aarhus Universitet. Han underviser på Erhvervsakademi Aarhus i erhvervsøkonomi, ejendomsfinansiering, økonomistyring samt eksternt regnskab på Finansbachelor og Financial Controller uddannelserne. Han har tidligere arbejdet i revisionsbranchen og regnskabsafdelinger, hvorfra han har opnået praktisk erfaring indenfor revision, økonomistyring, ekstern rapportering samt corporate finance

Lars Wøldike Petersen har også udgivet bogen Eksternt regnskab - opgavesamling.