Velkommen til Skat - for de finansielle uddannelser

Bogen er rettet mod undervisningen på de finansielle uddannelser, især finansbachelor.

Skat for de finansielle uddannelser er en ny lærebog, der giver en lettilgængelig indføring i de grundlæggende danske skatteregler. Bogen indeholder mange eksempler på praktisk anvendelse, som kan føre til en forståelse af skatteretten.

Bogen giver indledningsvis en introduktion til retskilderne og skattemyndighederne. Dernæst gennemgås i selvstændige kapitler skattepligt og -opgørelse, ejendomsbeskatning og salg af fast ejendom, kursgevinstloven og aktiebeskatning. Bogen behandler også indkomstopgørelsen for virksomheder, skattemæssige afskrivninger, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, pensioner, moms og lønsumsafgift.

Undervisere kan få adgang til de vejledende løsninger, hvis de har adgang til Hans Reitzels undervisersite. Brug da samme login og password som på hansreitzel.dk.