Økonomisk styring og virksomhedsanalyse


Velkommen til hjemmesiden til lærebogen Økonomisk styring og virksomhedsanalyse, 6. udgave.

Den henvender sig primært til studerende på videregående uddannelser og andre, der ønsker en indføring i de centrale emneområder inden for virksomhedsanalyse og økonomistyring samt investering og finansiering.

Denne 6. udgave er grundlæggende revideret og opdateret med aktuelle eksempler samt den nyeste lovgivning og praksis på området.

Bogen giver brugeren en helhedsforståelse for
• at forstå baggrunden for virksomhedens økonomi
• at analysere og vurdere alternative investeringsforslag
• at analysere og vurdere balancestruktur og finansieringsmuligheder
• at forstå, bearbejde og analysere økonomiske data og supplerende information om virksomheden, herunder
regnskabsudarbejdelse, regnskabsforståelse og regnskabsanalyse
• at udarbejde og anvende budgetter i styringssammenhæng, herunder Balanced Scorecard
• at kunne anvende økonomistyring i praksis

På denne side kan du finde eksempler fra bogen, løsningsskabeloner og udvalgte løsningsforslag.

 

Du kan fortsat finde eksempler mv. til 5. udgave her på siden.