Velkommen til Økonomisk styring og prioritering i det offentlige

Bogen er en grundlæggende lærebog til efteruddannelse af ansatte i den offentlige sektor uden økonomisk uddannelse.
Bogen er praksisnær og er bl.a. baseret på materiale fra udvalgte kommuner samt materiale fra AKF ECO-Nøgletal, CEPOS og KREVI.
Bogen er inddelt i tre dele:
· Del 1 omhandler kommuners interne og eksterne rammebetingelser
· Del 2 omhandler kommunens økonomistyring i fasen inden beslutning om budget og andre dokumenter med økonomiske konsekvenser
· Del 3 omhandler kommunernes opfølgning af det vedtagne budget samt dettes forudsætninger i form af befolkningsprognose og andre relevante dokumenter med betydning for økonomistyringen, fx kommuneplanen og lokalplaner.
Erland Denninger underviser i økonomiske og andre samfundsvidenskabelige fag på fx Professionshøjskolen Metropol. Han har tidligere været ansat i den kommunale verden bl.a. som planlægningschef, økonomichef og kommunaldirektør.

Spørgsmål kan rettes til:

Erland Denninger

Skovager 18

4330 Hvalsø

denninger@post.tele.dk

3023 8914