Velkommen til Eksternt regnskab

Bogen er rettet mod undervisningen på lange og korte videregående uddannelser, f.eks. HA, Financial Controller, HD og akademiuddannelserne.

Vægten i opgaverne er lagt på balancen i overensstemmelse med årsregnskabslovens balanceorienterede sigte. Bogen vil via afgræn­sede opgaver lade opgaveløseren danne overblik over typisk forekom­mende praksisnære regnskabsmæssige problemstillinger i relation til årsrapportens hovedområder samt forstå sammenhængen mellem års­regnskabslovens paragraffer og den praktiske indarbejdelse i virksom­hedens bogholderi og årsrapport.

 

RETTELSER: Der er desværre fundet fejl på side 59, 91, 112, 136 og 204.