Velkommen!

MODERNE MARKEDSFØRING er en lærebogssystem i markedsføring, som den foregår i en stadig mere digitaliseret verden, hvor de fleste borgere dagligt er online på computere eller på smartphones.

På dette site kan du teste din viden og finde bogens figurer. 

 

Lærebogen er nu kommet i en opdateret 2. udgave, der bl.a. udvidet med en ekstra del om internationalisering og et særskilt kapitel om servicevirksomheder. Der der desuden øget fokus på forretningsforståelsen med inddragelse af Business Model Cavas samt innovation og entrepreneurship.

Der er desuden udgivet en case- og opgavesamling til de finansielle uddannelser. Casene er udvalgt, så de viser bredden i anvendelsen af de centrale modeller og teorier i det virkelige erhvervsliv – både det nationale og det lokale. De dækker både mindre, selvstændige virksomheder og større koncerner i de brancher, som efterspørger finansstuderende: bank, forsikring, pension, ejendomsmægler, ejendomsadministration og revision. Casene er af varierende omfang, således at de passer til ethvert undervisningsforløb.

Der er også udgivet en generel opgave- og casesamling.

 

Lærebogssystemet behandler de klassiske og tidløse markedsføringsteorier, -modeller og -begreber, men udfordrer og justerer dem, hvor det er relevant i lyset af de digitale platforme, medier og kanaler. Onlinemuligheden har givet forbrugerne både mere indsigt og større interaktionsmulighed på tværs af landegrænser og har givet virksomhederne nye muligheder for bl.a. målrettet kommunikation, dialog og effektmålinger men samtidig nye udfordringer i form af mere bevidste, velinformerede og utålmodige kunder.

Bøgerne er rettet mod korte og mellemlange videregående uddannelser, fx relevante bachelorretninger på handelshøjskolerne, erhvervsakademiuddannelser (fx Markedsføringsøkonom, Multimediedesigner, Serviceøkonom, Handelsøkonom og Finansøkonom) og professionsbacheloruddannelserne (fx Leisure Management, International handel og markedsføring samt Medieproduktion og -ledelse). 

 

Kontakt forlaget HER.

Læs mere om de enkelte titler og se vores katalog her: