Velkommen!


Har du brug for at udarbejde et spørgeskema?
Har du brug for at indsamle data med et spørgeskema?
Har du brug for at undersøge særlige hypoteser?
Har du brug for at analysere en spørgeskemaundersøgelse?
Har du brug for at forstå og perspektivere resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse?
 
Hvis svaret er ja til en eller flere af disse spørgsmål, kan du hente hjælp og viden i bogen Spørgeskemaundersøgelser – fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene.
 
 
Spørgeskemaer og interviewing er en samfundsvidenskabelig metode til indsamling af data, og statistik er et redskab i analyseprocessen. I spørgeskemaundersøgelser kobles forskerens problem og forforståelse – fx teori, perspektiv og vurdering – med interviewsituationen, hvorfra der indgår data, der indgår i den analytiske proces. Det kan foregå på mange måder og med mange forskellige slags spørgeskemaer – spørgeteknikken er varieret, udbredt, omdiskuteret og kritiseret. Men når den tilpasses sammenhængen, er det en fantastisk anvendelig måde at indsamle, bearbejde og producere tal, dvs. nyttig viden, på.
 
Spørgeskemaundersøgelser –fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene lærer dig at få magten og kontrollen over din undersøgelse eller dit projekt. Udgangspunktet er at indsamling af data og analyse af data hænger nøje sammen, og at overblikket over hele forskningsprocessen – fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene – er helt afgørende for resultatet.
 
På denne hjemmeside kan du finde supplerende materiale til bogen. Øvelsesspørgsmålene er udarbejdet i samarbejde med Dansk Data Arkiv.
 
Er du interesseret i samfundsvidenskabelige spørgeskemaundersøgelser og datamaterialer, så gå til www.samfund.dda.dk
 
Er du interesseret i sundhedsvidenskabelige spørgeundersøgelser og datamateriale, så gå til www.sundhed.dda.dk

Klik her for at købe bogen