Se videoerne herunder og få styr på New Public Management, formel organisering, den politiske proces samt Henry Mintzberg og Nils Brunssons teorier. De fem videoer er blevet til i et samarbejde mellem Caroline Howard Grøn og Asmus Leth Olsen, lektorer ved Københavns Universitet, og Hans Reitzels Forlag.Videoerne er tilknyttet bogen Organiseringen af den offentlige sektor.God fornøjelse! 

 

 Videoerne

 

New Public Management

New Public Management er et fænomen som har præget den danske offentlige sektor siden starten af 1980'erne. Denne video forsøger på at forklare, hvad new public management er, hvordan vi kan forstå det i en teoretisk og hvilke udfordringer, vi står overfor, når vi skal anvende det analytisk.

 

 

 

 

 

Formel organisering

Formel organisering interesserer både organisationsteoretikere og offentligt ansatte. Organisationsdiagrammet viser, hvem, der bestemmer hvor, og hvordan man I organisationen tænker, at beslutningsgange skal gå. Men hvordan ser sådan et organisationsdiagram ud i praksis? Og Hvordan opleves det? Vi har besøgt Gladsaxe kommune for at finde ud af det.

 

 

 

 

 

Organisationer og omgivelser

Henry Mintzberg er en af de mest indflydelsesrige nulevende organisationsteoretikere. Denne video er en indføring i hans tidsskriftsartikel "Structure in 5's: A Synthesis of the Research on Organization Design" fra 1980, som viser, at organisationers optimale indretning også er betinget af omgivelserne.

 

 

 

 

 

Den politiske proces

Tilblivelsen af ny politik beskrives ofte som en politisk proces med en række faser, der strækker sig fra iagttagelsen af et problem over udvælgelse og implementering af et politisk tiltag til efterfølgende evaluering. Denne video gennemgår fasemodellen, som er et meget brugt framework i statskundskab.

 

 

 

 

 

Nils Brunssons organisationsteori

Nils Brunsson har udviklet en detaljeret teori om organisationers måde at fungere på, som inddrager både hensyn til økonomi og budget samt organisationens behov for at legitimere sig for omverdenen på. En central komponent i teorien er ideen om ”organisatorisk hykleri”, dvs. at organisationer i praksis kan imødekomme modstridende hensyn ved at sige ét, beslutte noget andet og gøre noget tredje.