Velkommen!


Bogens intention
 
Bogen præsenterer en metode, der har til formål at imødekomme den komplekse udfordring, det er at tilrettelægge læreprocesser for andre. Tanken er at give læseren et nuanceret indblik i, hvad det er, aktionslæring kan, og hvad den ikke kan.
 

Bogens opbygning
 
Bogens første del gennemgår metoden, anden del hvordan man gennemfører et aktionslæringsforløb, og del tre omhandler erfaringerne fra aktionslæringsforløbet.
 

Målgruppe
 
Bogen er tænkt som en brugsbog for praktikere og andre, der er interesserede i at skabe læring i og videnbasering af pædagogisk praksis. Bogen henvender sig derfor til lærere, undervisere på læreruddannelsen og på professionshøjskolerne, lærerstuderende, pædagogiske konsulenter og andre med interesse for udvikling af pædagogisk praksis.


Klik her for at købe bogen