Velkommen til 5. udgave af Erhvervsjura

 

Her på hjemmesiden finder du tjekspørgsmål og svar samt øvelsesopgaver, supplerende og ajourført materiale til hvert af bogens kapitler. Du kan få adgang til hjemmesiden via e-nøglen, der er indsat i bogen.

 

God fornøjelse! 

 

 

Brugere af den tilhørende lovsamling, kan her downloade Servicedirektivet, Lov om tjenesteydelser i det indre marked samt en opdateret udgave af Lov om finansiel virksomhed 

Klik her for at kontakte forlaget

 

 Klik her for at købe lærebogen

Klik her for at købe lovsamlingen