Velkommen til Vild med sprog!

 I disse bøger skal vi på opdagelse i sproget. Vi taler, skriver og lytter, og jo mere vi undersøger hvordan vi gør det, jo bedre bliver vi til at gøre det. Vild med Sprog består af aktiviteter og opgaver som giver eleven mulighed for sammen med sine klassekammerater at undersøge sprogets mange muligheder.

Nu kan i-bogen også bruges på i-pad og andre tablets

Under 'Din i-bog' kan du åbne en foreløbig udgave af i-bøgerne, som kan køre på alle platforme – uafhængigt af Flash og lignende teknologier. Der er tale om en betaudgave, som vi løbende opdaterer, så der kan stadig være mindre tekniske udfordringer.

 

Den klassiske i-bog som du kender den. Kræver Flash.
Tablet versionen kan køre på alle platforme. Uafhængig af Flash.
 

Vild med Sprog 7

I denne bog skal vi på opdagelse i sproget. Vi taler lytter, skriver og læser, og jo mere vi undersøger hvordan vi gør det, jo bedre bliver vi til at gøre det. Vild med Sprog 7 består af aktiviteter og opgaver som giver eleven mulighed for sammen med sine klassekammerater at undersøge sprogets mange muligheder. Bogen er delt op i tre kapitler. I det første kapitel, Sproget og verden, undersøger vi hvad sprog og kommunikation er. Det andet kapitel hedder Sproget på tungen, og det handler om det mundtlige sprog. Det er det vi lærte først, og det vi bruger mest. Vi har det også i øret, når vi lytter til andre der taler. Hvordan taler vi sammen? Hvordan tager jeg ordet? Det tredje kapitel hedder Sproget på papiret, og det handler om det skriftlige sprog. Hvori består forskellene mellem det mundtlige og skriftlige sprog? Hvordan kan vi forbedre vores skriftlige sprog så meningen og hensigten bliver klarere?


Vild med Sprog 8

I denne bog skal vi undersøge sproget nærmere. Sproget bruger vi til at kommunikere med hinanden. Ordene skal hænge sammen for at din modtager kan få mening ud af det, du siger eller skriver. Det arbejder vi med i kapitlet Sprogets sammenhænge. Når vi taler eller skriver, påvirker vi hinanden til at mene noget eller til at handle. Hvilke typer af handlinger der er tale om, undersøger vi i kapitlet Sprog der handler. Det litterære sprog er et kapitel for sig. En forfatter har andre frihedsgrader end dem der skriver brugsanvisninger, artikler og projektopgaver. I litteraturen skal sproget gerne have rytme og klang og åbne for læserens fantasi. Det handler det sidste kapitel Sprog med følelse om.


Vild med Sprog 9

Vi læser aviser og magasiner, hører radio og ser tv, og vi kommunikerer med hinanden gennem sms, mail og webtjenester som Facebook og Twitter. Hvert medie har sin egen måde at bruge sproget på og det skal vi se nærmere på i det første kapitel af Vild med Sprog 9. Vi rejser ud i verden og tilegner os andre sprog og vendinger, og udlændinge bosætter sig i Danmark og tilfører det danske sprog nye klange og udtryk. Sproget er en del af kulturen, og når kulturen bliver mere global så bliver sproget det også. Det skal vi se nærmere på i kapitel 2, Sprogblandinger. I det sidste kapitel skal vi stifte bekendtskab med forskellige holdninger til sproget. Sproget er en del af vores identitet, og samtidig er sproget noget vi er fælles om. Det er denne balance vi skal diskutere til sidst i Vild med Sprog 9.

 

Vi har endnu ikke en demonstrationsvideo klar til Vild med Sprog, men her kan du se en kort præsentation af de væsentligste elementer i i-bogen til Kosmos.  

 

 
Gratis prøvelogin

Få et prøvelogin nu
Prøveperioden er 30 dage.