Velkommen

Velkommen til hjemmesiden, der hører til Hovedets, halsens og de indre organers anatomi.

På denne side præsenterer vi videoklip af nogle af de billeddiagnostiske undersøgelser der omtales i bogens kapitler.

Videoerne er lavet af Peter Fleckenstein og Jørgen Tranum-Jensen, med teknisk rådgivning og hjælp af Lars Michler.

De diagnostiske optagelser er leveret af:

- Christian Buchwald, RH

- Paul Clementsen, KASGe

- Jens B. Hertz, KASGe

- Jan Ulrik Prause, RH

- Peter Vilmann, KASGe

God fornøjelse

"Hovedets, halsens og de indre organers anatomi er 10. udgave af den klassiske lærebog De indre organers anatomi, blot med en udvidet og mere dækkende titel. Teksten er gennemgribende bearbejdet og ajourført, og den latinske terminologi følger den seneste udgave af Terminologia Anatomica (1998). Som i de tidligere udgaver ligger vægten på forståelse og indlæring af anatomien. Hovedtræk af organsystemernes embryologi og en række klinisk betydende misdannelser præsenteres for at give sammenhæng i forståelsen af de enkelte organers og hele organismens udformning. I lyset de senere års hastige udvikling af CT-, MR-, ultralyd- og isotopscanning, indtager billeddiagnostikken nu en helt central placering i klinisk diagnostik, og alle de billeddiagnostiske illustrationer er nye, ligesom de tegnede figurer stort set alle er udskiftet med nye farveillustrationer. Målgruppen for lærebogen er primært de medicinstuderende samt de tandlægestuderende, for så vidt angår hovedets og halsens anatomi. Som i de forudgående udgaver er der lagt vægt på at trække tydelige linjer til den kliniske anvendelse af anatomien.."