Velkommen til hjemmesiden for bogen Basal nyrefysiologi. Her vil du finde diverse cases og opgaver samt løsninger hertil. Siden her er et supplement til bogen og er derfor målrettet brugere der allerede HAR et eksemplar. Skulle dette ikke være tilfældet, er de at finde og købe på Munksgaards hjemmeside.

 

"Basal nyrefysiologi repræsenterer nyrefysiologien ud fra en dansk synsvinkel, og sådan som undervisningen praktiseres på uddannelsesstederne. Bogen har primært medicinstuderende som målgruppe, men henvender sig også til læger og andre faggrupper. Denne 2. udgave er opdateret med den nyeste viden inden for området og er yderligere målrettet undervisningen. Illustrationerne er forbedrede og fl ere illustrationer er kommet til, ligesom stikordsregisteret er udvidet. En række væsentlige nyrefysiologiske emner behandles:

 

• Organniveau: Nyrens generelle transportprocesser, hydro- og hæmodynamik, proksimal og distal stoftransport, den specifi kke renale behandling af elektrolytter, nonelektrolytter og en række markørstoffer, koncentreringsmekanismen, nyrens rolle i syre-base balancen og metoder til vurdering af nyrefunktionen.

 

• Postrenalt: De fraførende urinveje.

 

• Samspillet mellem nyren og organismen: Ødemer, diuretika, den overordnede kontrol af vand- og saltbalancen.

 

• Patofysiologiske aspekter: Akut og kronisk nyreinsuffi ciens, syre-base forstyrrelser og osmotisk diurese. Teksten er rig på illustrationer og hvert kapitel afsluttes med en resuméboks."