FRI ADGANG UNDER SKOLELUKNINGEN


Med dit UNI-Login kan du få fri adgang til disse webprøver, så længe landets skoler er lukket pga. faren for smitte med Corona-virus.


Kontakt kundeservice på information@gyldendal.dk for hjælp til gratis adgang.

Om Webprøver til fysik/kemi

Webprøverne til fysik/kemi indeholder 21 emnebaserede test, som prøver elevernes forståelse af faglige områder. Disse emneprøver er særdeles velegnede som evaluering. Testene kan også anvendes i den prøveforberedende fase op til den mundtlige afgangsprøve, idet de kommer bredt omkring Fælles Mål.

 

Webprøver til fysik/kemi indeholder også seks prøveforberedende test, som er udarbejdet med udgangspunkt fælles mål og i de officielle skriftlige prøver.

Både elev og lærer får oplyst resultatet umiddelbart efter prøven. Læreren får desuden detaljeret respons på elevernes besvarelser og får derved overblik over klassen og den enkelte elevs styrker og svagheder.


Webprøver til fysik/kemi indeholder også fem øveprøver, som er udarbejdet med udgangspunkt i Fælles Mål. Disse test er frit tilgængelige for eleven og kan bruges som elevens eget træningsmateriale. Eleven får detaljeret respons på alle besvarelser.


Webprøver til fysik/kemi giver eleverne mulighed for at arbejde i et motiverende digitalt format. Prøverne har et lettilgængeligt design, som både lærer og elev med lethed vil kunne springe ud i.

 

Om forfatteren

Kim Christiansen

Fysik/kemilærer gennem mere end 20 år.

Redaktør af tidsskriftet fysik•kemi udgivet af Danmarks Fysik- og Kemilærerforening.