Velkommen til Sprogenes verden!

 

Denne hjemmeside er et supplement til Sprogenes verden - grundbog til almen sprogforståelse

Her kan du finde opgaver til bogen, ekstra øvelser, to ekstra latinkapitler samt en masse supplerende materiale.

Under fanebladet Test findes Sprogenes verden - digitale test, der består af gratis indgangstest, der kan bruges til screening af eleverne ved årets begyndelse, midtvejstest og afslutningstest. 

 


Sprogenes verden - grundbog til almen sprogforståelse

Sprogenes verden er en bog til almen sprogforståelse skrevet i øjenhøjde med eleverne og med forståelse for deres behov.

Bogen, der består af en almendel og en latindel, dækker alle emner fra læreplanen for almen sprogforståelse.

 

Bogen er spækket med opgaver, der kan plukkes i til en varieret undervisning.