Velkommen til Wider Contexts

Wider Contexts er efterfølgeren til Contexts. Bogen bygger på de samme principper med kvalitetstekster, pre-, while- og post-reading, et bredtfavnende ordforrådsarbejde og høj elevaktivitet. Derudover er der i Wider Contexts lagt vægt på contextual close reading, det litteraturhistoriske og intertekstuelle perspektiv, det skriftlige arbejde med creative writing og stilladsering og på andre medier som film og internettet.

 

 

 

Wider Contexts består af fem kapitler – Spectators, Love, Evil, Man and Nature, og Empire. Alle indledes med en introduktion med billedanalyse, overordnede spørgsmål og ordforrådsarbejde. Kapitlerne indeholder et bredt spektrum af tekster fra mange genrer og fra forskellige perioder. Der er i opgaverne til teksterne inspiration fra Cooperative Learning, appel til forskellige læringsstile og inklusion af forskellige læringsstrategier. Bagest i bogen er der en Toolbox.

 

 

 

Wider Contexts henvender sig til A-niveau på de gymnasiale uddannelser.

 

 

Du kan også se uddrag af Wider Contexts her.

 

Kolofon:
widercontexts.gyldendal.dk
© 2012 Gyldendal A/S, København
Brugen og indholdet af abonnementet på widercontexts.gyldendal.dk er underlagt almindelige danske bestemmelser om ophavsret.
Materialet må ikke kopieres eller distribueres – bortset fra pdf’er beregnet til udprint.
Disse må printes og kopieres til de elever og lærere, der er omfattet af abonnementet.
Print og fotokopier er belagt med Copydan-vederlag.


FORLAGSREDAKTION: Katrine Cohen, Cecilie Ammitsbøll Husted.
TEKNISK TILRETTELÆGGELSE OG UDVIKLING: Gyldendal Web.
GRAFISK DESIGN: Karen Christensen Design.
FORFATTERE: Jonna Engberg-Pedersen, Mette Grønvold, Hanne Ohland-Andersen