Religionsportalen.gyldendal.dk
Religionsportalen Horisont dækker religionsundervisningen på C-niveau.

Bibliotek - klassiske og perspektiverende tekster
Biblioteket på religionsportalen.gyldendal.dk indeholder både klassiske og perspektiverende tekster med tilknyttede manchetter og ordforklaringer, som vises i mouse over. Teksterne kan læses i en læserude, der fungerer særligt godt på tablets, fx en iPad. Teksterne kan også printes som pdf. Biblioteket bliver løbende opdateret med nye tekster.

Undervisningsforløb - metodiske tilgange og verdensreligionerne
De forskningsbaserede forløb introducerer religionsvidenskabelige teorier og metoder: Religionshistorie og religionsfænomenologi samt religionssociologi og -filosofi og andre metoder til analyse af religiøse tekster, billeder, film og websites.

Forløbene om verdensreligionerne: kristendom, islam, buddhisme, hinduisme, jødedom og kinesiske og japanske religioner dækker religionernes historie, centrale forestillinger, ritualer og organisation og praksis i en globaliseret verden.

Til alle forløb er der analytiske, kreative og produktive opgaver, hvor eleverne også skal arbejde med bl.a. web 2.0-værktøjer.
Film- og TV-bibliotek
Portalens film- og tv-bibliotek består i et relevant udvalg af tv-klip og film, udvalgt i samarbejde med DR Gymnasium og Filmcentralen, som kan ses på hhv. dr.dk/gymnasium og filmstriben.dk. Udvalgte film- og tv-klip anvendes også didaktisk i portalens forløb.

Temalinje, digitale kort og opslagsværker
Religionsportalen Horisonts digitale temalinje indeholder supplerende oplysninger om etik, religiøse genstande, personer og tekster. De digitale kort med hotspots indeholder informationer om fx udbredelse og helligsteder med fotos, tabeller og grafer om fx migration/immigration, religiøse retninger og meget mere. Minilex er et opslagsværk med forklaringer af centrale begreber. Adressekartoteket er en oversigt over relevante religiøse institutioner i Danmark.

Religionsportalen Horisonts indhold

 • Bibliotek med klassiske og repræsentative tekster
 • Manchetter og ordforklaringer vist i mouse over til tekster i biblioteket
 • Forskningsbaserede forløb der dækker læreplanen på C-niveau
 • Film- og tv-bibliotek med henvisninger til film og tv-klip på hhv. filmstriben.dk og dr.dk/gymnasium
 • I-guides der guider eleverne igennem tekstanalysen
 • Dynamisk Temalinje om etik, religiøse genstande, personer og tekster
 • Digitale kort med hotspots om udbredelse, helligsteder, migration/immigration m.m.
 • Opslagsværkerne Minilex og Adressekartotek
 • Læserude
 • Print af litterære tekster som pdf
 • Tilrettelæggelse af egne undervisningsforløb i mit|gyldendal

Her åbner Religionsportalen.gyldendal.dk - en fagportal til gymnasieskolen. Tilmeld dig religionsfagets nyhedsbrev her, så får du besked, når den endelige portal er klar.

Har du spørgsmål til portalen, kontakt redaktør Gitte Skov Andersen på gitte_skov_andersen@gyldendal.dk