Historieportalen.gyldendal.dk
Historieportalen er et interaktivt undervisningsmateriale med alt, hvad man skal bruge til historieundervisningen bl.a. didaktiserede forløb og et omfangsrigt kildebibliotek, der giver dig mulighed for at skabe en fagligt dækkende og dynamisk historieundervisning.

Skræddersyede forløb
Historieportalens forløb, der dækker kernestoffet for stx, består af historisk fremstilling, relevante kildetekster, lyd- og videoklip, link til den digitale tidslinje Visuel historie, link til portalens omfattende historiske opslagsværk samt ord- og begrebsforklaringer.

Forløbenes længde strækker sig over 9-12 moduler alt efter modullængde og emne. Til hvert forløb er der lavet unikke øvelser og web 2.0-opgaver.
Overblik
Med de kronologiske fremstillinger Overblik – Verden og Overblik – Danmark får eleverne det kendte stof fra ”Overbliksbøgerne” opdateret og omskrevet til portalen. Alle afsnit suppleres med kilder, kort, illustrationer, web 2.0-opgaver og øvelser.

Kildebibliotek
Kildebiblioteket indeholder mere 400 relevante kildetekster;danske såvel som oversatte. Kildeteksterne kan læses i en særligt udviklet læserude eller åbnes som pdf-filer. Kildebiblioteket vil løbende blive opdateret med nye og spændende kilder.

Visuel historie
Den digitale tidslinje Visuel Historie – fra Dannevirke til Dybbøl fortæller danmarkshistorien fra omkring år 700 til 1864 gennem mere end 1200 billeder, kort, illustrationer. Alle illustrationer er ledsaget af en udførlig tekst.

Her åbner Historieportalen.gyldendal.dk - en fagportal til gymnasieskolen. Tilmeld dig historiefagets nyhedsbrev her, så får du besked, når den endelige portal er klar.

Har du spørgsmål til portalen, kontakt redaktør Kerstin From på kerstin_from@gyldendal.dk