Hvordan organisationer fungerer

 

- En af de mest anvendte lærebøger i organisationsteori i Skandinavien, nu i tredje udgave opdateret med den nyeste forskning og teori 

 


Organisations- og ledelsesfaget er i stadig udvikling. Undersøgelser af hvordan organisationer fungerer og ændrer sig over tid. Faget organisation afspejler hvordan den teknologiske udvikling, ændringer i arbejds- og samfundsliv, politik, sociale og kulturelle faktorer påvirker både organisering og ledelse af forskellige typer virksomheder.

 

At skrive en indføring i organisationsteori stiller altid forfatterne over for en udfordring om at balancere krav om bredde og omfang over for krav om dybde og detaljerigdom. Vi har i denne bog – ligesom i tidligere udgaver af bogen – bevidst valgt at prioritere bredde frem for dybde, således at bogen giver en indføring i de mest betydningsfulde bidrag inden for organisationsteori. Men bogen skal også kunne udgøre en indgang til fordybelse og kunne fungere som opslagsværk. Teksten rummer derfor righoldige henvisninger til litteraturen, faktisk endnu flere end i forrige udgave. Denne anden revision er temmelig omfattende, men bogens grundlæggende struktur – illustreret i bogens overordnede model som bliver fremstillet i kapitel 1 – er bibeholdt. Modellen giver en samlet oversigt over hvilke temaer der bliver behandlet, og hvor de bliver behandlet. De tilbagemeldinger vi har fået, har lydt på at denne samlede model og den tematiske præsentation af stoffet der følger af modellens struktur, fungerer godt. Revisionen omfatter en betydelig opdatering af det faglige indhold, samtidig med at vi har forsøgt at gøre den pædagogiske fremstilling endnu bedre. Blandt andet har bogen nu fået en gennemgående case der indleder hvert kapitel og er med til at binde de forskellige temaer sammen. Vi har også lagt vægt på at bevare et kritisk perspektiv ved at diskutere hvilket empirisk grundlag der er for forskellige teorier, og hvad der kendetegner den faglige debat omkring forskellige teorier.

 

Klik her for at købe bogen