Der vil løbende komme ekstra materiale til latindelen af Sprogenes verden, bl.a. ekstraøvelser. 

Der ligger nu to nye ekstra kapitler på hjemmesiden. Det er kapitel IX. Seneca og stoicismen og kapitel X. Konstantin og kristendommen.