Opgaver og link til Verdens sprog

På denne side ligger udvalgte link og litteraturhenvisninger til de emner der behandles i kapitlet.

** GRUPPEOPGAVE TIL KLASSEFREMLÆGGELSE Nabosprogsforståelse

I bogen er opgave 7 markeret med et hjemmesidesymbol.

Det tilhørende link finder du her.


Verdens sprog og sprogfamilier

Om sprog i verden:

Oversigter over sprogfamilier, statistik over sprogs størrelse osv.:
Lewis, M. Paul (ed.), 2009. Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International.
Online version: http://www.ethnologue.com/


Om truede sprog:

Moseley, Christopher (ed.). 2010. Atlas of the World’s Languages in Danger, 3rd edn. Paris, UNESCO Publishing.
Online version: http://www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages/atlas


Om de over 800 forskellige sprog i Papua New Guinea:

http://www.pnglanguages.org/pacific/png/index.asp

Generelt om sprogemner, gode link til masser af spændende emner:

http://www.utexas.edu/cola/centers/irl/ielex/  

Indoeuropæisk leksikon med diverse tekster og forklaringer:


http://sprogmuseet.dk/

– ikke helt enkelt at overskue

Hvordan opstod sproget?

Det moderne menneskes oprindelse:

http://infolink2003.elbo.dk/Naturvidenskab/dokumenter/doc/8290.pdf

suppleret med (meget mere gen-teknisk):

http://infolink2003.elbo.dk/Naturvidenskab/dokumenter/doc/8277.pdf

Gå på opdagelse i menneskets udvikling:

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/ga-pa-opdagelse-i-menneskets-udvikling

Også her der masser af interessant stof, også om sprog:

http://www.pkaj.dk/hjernens%20udvikling.asp


Om sprogets opståen:

Artikel i Ingeniøren som refererer ny forskning om "alle sprog stammer fra Afrika", april 2011:

http://ing.dk/artikel/118650-alle-sprog-har-samme-oprindelse-men-ingen-faelles-regler

Og en klassiker:

Niels Åge Nielsen: Sprogets opståen og udvikling. Søndagsuniversitetet, bind 88. Munksgaard, København 1968.

Dansk sprog og dansk sproghistorie

Dansk sproghistorie:

Et kæmpeværk der er under udarbejdelse

Læs her om projektet:

http://dsl.dk/sprog/sprogets-historie/dansk-sproghistorie

Fra siden føres man videre til mange spændende beslægtede emner.

Læs om  middelalderdansks udvikling i løbet af perioden:

http://dsl.dk/sprog/ordboger-og-sprogteknologi/gammeldansk-ordbog/sprog-og-bog


Mere om dansk sproghistorie:

http://www.kb.dk/da/materialer/kulturarv/fagopdeling/litteratur_sprog_sproghistorie.html

her bl.a. om middelaldertekster på dansk og latin og Gammeldansk ordbog


Om oversættelseslån mm.:

http://dsn.dk/nyt/nyt-fra-sprognaevnet/2009/nfs-2009-4#det-er-jo-ikke


Om danske dialekter:

http://dialekt.ku.dk/

med bl.a. kort over dialekter, lydprøver og meget andet


En anden kilde med sprogprøver på dialekt:

http://videnskab.dk/kultur-samfund/jyder-slar-kobenhavnere-i-dialekttest


Gode indgange til mange spændende emner om dansk sprog:

http://www.modersmaalselskabet.dk/


Og selvfølgelig er der også meget at hente hos Dansk Sprognævn:

http://www.dsn.dk/

bl.a. om retskrivning

Artikel fra Berlingske, juli 2013:

Hyppig stavefejl driller eleverne

http://www.b.dk/nationalt/hyppig-stavefejl-driller-skoleelever

Nordiske sprog og nordisk sproghistorie

Om Nordens sprog:

Nordens sprog – med rødder og fødder.

Udgivet af Nordisk Ministerråd.

Online-version: http://eplads.norden.org/nordenssprak/

– en enorm ressource!

Her er masser af relevante afsnit og kapitler, f.eks.:

Nordiske sprog i fortid og nutid.

Sproglighed og sprogforskelle, sprogfamilier og sprogslægtskab

http://eplads.norden.org/nordenssprak/kap2/2a/11.asp?lang=da


Er dansk sværere at forstå end svensk?

Fire hollandske forskere har undersøgt sagen og publiceret deres resultater  i denne engelske videnskabelige artikel:

http://www.let.rug.nl/gooskens/pdf/publ_speechcom_2010.pdf


Norsk:

http://www.sprakradet.no/nb-NO/Toppmeny/Om-oss/

en slags norsk sprognævn


Islandsk:

Gå på opdagelse i

 http://islex.lexis.hi.is/islex/dk?ffletta=&fofl=&frnum=&fmerki=&ft=&finna=&ord=

Her kan man bl.a. oversætte ord fra et islandsk til dansk:

Vælg fanebladet Íslenska og skriv et ord i søgefeltet.

Så fremkommer en eller flere oversættelser af ordet.

Klik på en af dem for at få detaljerede oplysninger om det islandske ord.

Klik på højtaler-ikonet for at få ordene udtalt.

Klik på beyging for at se hvordan ordet bøjes på islandsk. Der er mange bøjningsformer!


Om finsk:

http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Sprog/Finsk_og_finsk-ugriske_sprog/finsk

Om finsk sprogpolitik og sprognævnsagtige tekster:

http://www.focis.fi/index.phtml?l=sv&s=2