Kolofon

medtiden.gyldendal.dk

ISBN: 978-87-62-50833-0

 

© 2012/2013 Gyldendal A/S, København

Brugen og indholdet af abonnementet på medtiden.gyldendal.dk er underlagt almindelige danske bestemmelser om ophavsret.

Materialet må ikke kopieres eller distribueres – bortset fra pdf’er beregnet til udprint.

Disse må printes og kopieres til de elever og lærere, der er omfattet af abonnementet.

Print og fotokopier er belagt med Copydan-vederlag.

 

FORLAGSREDAKTION: Gitte Skov Andersen, Cecilie Ammitsbøll Husted.

TEKNISK TILRETTELÆGGELSE OG UDVIKLING: Gyldendal Web.

GRAFISK DESIGN: Rasmus Koch Studio og Karen Christensen Design.

FORFATTERE: Maja Bødtcher-Hansen og Mischa Sloth Carlsen