Litteraturportalen

Litteraturportalen på litteratur.gyldendal.dk er et digitalt bibliotek med 550 litterære tekster fra oldtiden til i dag. 300 tekster er fra nyere tidsepoker med særligt fokus på de seneste 30 års litteratur.

Litteraturportalen indeholder en bred vifte af genrer og forfatterskaber gennem tiden. Centralt står den danske litteratur, men med et rigt udblik til verdenslitteraturen i alle litteraturhistoriske perioder. Ordforklaringer til teksterne vises med mouse over, og der er oplæsninger af den ældre litteratur.

De litterære tekster kan læses i en særligt udviklet læserude, som fungerer godt på tablets som fx en ipad.

Litteraturportalen bliver løbende opdateret med nye litterære tekster.

Flere steder i Med tiden refereres der til disse ressourcer, der kan købes licens til via Gyldendal.