Nyttige gloser og udtryk Vocabulario y expresiones útiles


FOR AT INDLEDE EN SAMTALE                             PARA INICIAR UNA CONVERSACIÓN

Du,         Oye,

Nå, men                         Bueno,

Forresten                     Por cierto,/A propósito,

Altså                                                           Pues,

 

FEEDBACK                                                                     REACCIÓN DEL RECEPTOR

Ok                                                                                    Vale/De acuerdo

Nemlig                                                                            Exacto    

Ja, det er rigtigt                                                            Sí, es verdad

Ja, men                                                                           Sí, pero

Det har du ret i                                                             Tienes razón

Det tror jeg nu ikke                                                     No creo

Aha                                               Ajá

 

FOR AT HOLDE SAMTALEN VED LIGE         PARA MANTENER LA CONVERSACIÓN

Lad os nu (lige) se                                           Vamos a ver

Det ved jeg nu ikke rigtigt                         Pues no sé

Vent lige lidt                                         Espera un momento

Desuden                                                       Además

Så …                                                                         De manera que

Det vil sige                                                             Es decir

 

PROTEST                                                      DESACUERDO

Det er jeg ikke enig i                       No estoy de acuerdo

Nej da                                           Que no

Sådan er det ikke                    Así no es

 

FOR AT LADE DEN ANDEN KOMME TIL                   PARA PASAR LA PALABRA AL OTRO

Er det ikke rigtigt?                                    ¿A que sí?

Det er ikke rigtigt, vel?                            ¿A  que no?

Er du enig?                                   ¿Estás de acuerdo?

Og hvad så?                                   ¿Y?

 

FOR AT SKIFTE EMNE                             PARA CAMBIAR DE TEMA

Der var lige en anden ting    Otra cosa

For at tale om noget andet  Para cambiar de tema

Før jeg glemmer det                                Antes de que se me olvide

Det minder mig om                                  Eso me recuerda

Med hensyn til                             En cuanto a

På den anden side                     Por otra parte

 

FOR  AT SAMMENFATTE             PARA RESUMIR

Det vil sige                             O sea/Es decir

Kort sagt                       Resumiendo

Under alle omstændigheder                 En todo caso

Alt i alt                                                 Total

Når det kommer til stykket Al fin y al cabo