HABLAR En la mesa

Læs i din grammatik om imperativ (bydeformer).

Læs og oversæt teksterne på billedet.

Nævn dem, du aldrig selv er blevet udsat for.

aud02

Vocabulario útil:

manco  énarmet

sujetar  holde fast på/støtte

quitar  fjerne

codo m albue

empujar at skubbe

levantarse at rejse sig

pasar hambre   at sulte

manga  f ærme

sentarse derecho  at sætte sig lige op

Arbejd sammen med en kammerat. I skiftes til at være barn og voksen. Barnet udfører handlingen, og den voksne irettesætter.

Træn bydeformerne ved at gøre benægtende former bekræftende og omvendt.