Kolofon

horisont.gyldendal.dk

ISBN: 978-87-62-50644-2 

 

© 2013 Gyldendal A/S, Kobenhavn

Brugen og indholdet af abonnementet på horisont.gyldendal.dk er underlagt almindelige danske bestemmelser om ophavsret.

Materialet må ikke kopieres eller distribueres – bortset fra pdf’er beregnet til udprint.

Disse må printes og kopieres til de elever og lærere, der er omfattet af abonnementet.

Print og fotokopier er belagt med Copydan-vederlag.

 

FORLAGSREDAKTION: Gitte Skov Andersen, Helene Bjerg-Holm

TEKNISK TILRETTELÆGGELSE OG UDVIKLING: Gyldendal Web. 

GRAFISK DESIGN: Nete Banke/Imperiet og Karen Christensen Design

EKSTERN REDAKTION: Allan Ahle, Lene Nibuhr Andersen, Annika Hvithamar og Tim jensen

 

DE DIGITALE KORT:

Forfatter: Annika Hvithamar

Illustration af de 14 verdenskort og øvrige illustrationer: Martin Bassett

Hovedkilder til verdenskort: Pew Research: pewforum.org og Joanne O'Brien and Martin Palmer: The Atlas of Religion, Earthscan 2007