Oprindelige folks religioner

 

Oprindelige folks religioner

 

Arbejdsspørgsmål til oprindelige folks religioner

• Omkring 4-6% af verdens befolkning tilhører oprindelige religioner. Men hvordan definerer man, hvornår en person tilhører oprindelige religioner, og hvornår de er fx kristne eller muslimer?

• Sammenlign tabellen over traditionel tro og praksis med oversigten over religiøst tilhørsforhold i de pågældende lande. Diskutér om de mest er kristne, mest er muslimer, mest er tilhængere af oprindelige religioner – eller om der er brug for en anden form for klassifikation.