Majoritetsreligioner

 
 

Arbejdsspørgsmål til majoritetsreligioner

• Når man laver religionsstatistik bruges oftest informationer fra nationale surveys, spørgeskemaundersøgelser eller folketællinger. Hvad er de metodiske ulemper ved denne slags indsamlingsmetoder?

• Hvordan definerer man en person som tilhørende en religion? Kan man fx defineres som tilhørende en religion, hvis man er født i et land, hvor den pågældende religion dominerer? Eller skal man praktisere den pågældende religion? Og i så fald – hvor ofte og hvor meget skal man praktisere religionen? Diskutér i grupper, om man kan finde en minimumsdefinition. Argumentér i plenum for jeres beslutning.

• Næsten to tredjedele (73%) af verdens befolkning bor et sted, hvor deres egen religion er majoritetsreligionen. Men ca. 27% bor et sted, hvor deres egen religion er en minoritet – det gælder særligt jøder, buddhister og muslimer. Og omkring 1% af den globale befolkning tilhører forskellige små religioner. Disse grupper forsvinder, når man laver oversigtskort. Er det muligt at lave et kort, som inddrager minoritetsgrupperne? Søg fx information her på PewResearch.