Kristendom

 

Udbredelsen af kristendom

 

Kristne retninger og tendenser

 

Kristne retninger og tendenser

 

Danmark

 

Danmark

 

Arbejdsspørgsmål til "Kristendom" samt "Kristne retninger og tendenser"

• Hvorfor falder antallet af kristne i Europa mens det stiger i Asien og Afrika? Diskuter, med udgangspunkt i grundbogen s. 104-107, hvordan samfundsmæssig udvikling spiller ind på religionen.

• I hvilke geografiske områder, og på hvilke tidspunkter af historien, opstår der konflikter mellem forskellige former for kristendom og mellem kristendom og andre religioner? Brug de historiske afsnit i grundbogen som udgangspunkt for diskussionen.

• Er det et udtryk for sekularisering eller individualisering, at der bliver flere og flere mennesker, som bekender sig som kristne, men som ikke tilhører en bestemt kirkelig retning?

• Er kirkegang et godt udgangspunkt for at definere, hvor religiøse mennesker i et givent område er? Del jer op to og to, hvor en argumenterer for og en anden imod, med udgangspunkt i sekulariseringsteori og individualiseringsteori (se Horisont s. 36-37).

• I katolsk og ortodoks kristendom er valfarter til hellige steder centralt. Hvorfor er der ikke samme vægt på valfarter i protestantiske retninger? Og hvorfor begynder valfarter at blive brugt fx i den danske folkekirke? Læs om valfarter i den katolske kirke: http://www.katolsk.dk/valfarter/ og om (især) protestantisk pilgrimsfærd: http://www.pilgrimsvandring.dk


Arbejdsspørgsmål til kristendom i Danmark

• Lav diagram over indmeldte og udmeldte af folkekirken ud fra oplysningerne på http://miliki.dk/kirke/kirkestatistik/. Hvilke aldersgrupper melder sig ud? Hvordan er fordelingen i forhold til stifterne?

• Lav diagrammer over udviklingen af kirkelige vielser i forhold til borgerlige vielser ud fra oplysningerne fra Danmarks Statistik. Hvilken udvikling kan tolkes ud fra tallene?

• Lav diagrammer over udviklingen af barnedåb og kirkelige begravelser/bisættelser i forhold til antallet af fødsler og døde i hele befolkningen. Brug oplysningerne fra http://miliki.dk/kirke/kirkestatistik/ og www.statistikbanken.dk. Hvilken forskel i udviklingen kan tolkes ud fra tallene?

• Find oplysninger om minoritetsreligioner i Danmark på Familiestyrelsens hjemmeside eller på Det danske pluralismeprojekt på Center for Samtidsreligion, Århus Universitet.

• Undersøg fx ved hjælp af ovenævnte sider, hvilke minoritetsreligioner der er repræsenterede i dit stift.

• Lav et kort over a) kristne, b)muslimske, c) hinduistiske, d) buddhistiske, e)jødiske menigheder i dit stift baseret på oplysningerne fra ovenstående hjemmesider.