Islam

 

Islam

 

Arbejdsspørgsmål til islam

• Langt størstedelen af verdens muslimer bor i Asien – men nyhedsbilledet domineres af islam i Mellemøsten. Hvad betyder det for nyhedsbilledet af islam? Og hvad indebærer de regionale forskelle. Find flere oplysninger om global islam på PewResearch.

• I hvilke geografiske områder og på hvilke tidspunkter af historien opstår der konflikter mellem forskellige former for islam og mellem islam og andre religioner? Brug de historiske afsnit i grundbogen som udgangspunkt for diskussionen.

• Diskuter, hvorfor der er større tilslutning til sharia på forhold, der gælder familieret, i forhold til forhold, der gælder kriminalret.

• Diskuter, hvad tilslutning til sharia indebærer med udgangspunkt i Horisont s. 158-159 og s. 175-176.

• Hvorfor er det svært at lave optællinger af antallet af muslimer i Danmark? Læs mere på Center for Samtidsreligion, Brian Arly Jacobsen: ”Islam i Danmark” her.