Ikke-religiøse og ateister

 

Ikke religiøse og ateister

 

Arbejdsspørgsmål til ikke-religiøse og ateister

• Hvad er forskellen på en ikke-religiøs og en ateist? På en humanist og en ateist? På en agnostiker og en ateist? Er de forskellige betegnelser betydningsbærende?

• Hvad siger det om religions betydning i et givent land, om politikere vinder i anseelse ved at være åbenlyst religiøse eller taber i anseelse ved at være åbenlyst religiøse?

• Hvad betyder det for befolkningens religiøsitet, om der er en statsligt støttet religion eller ej?

• I Kina opgiver størstedelen af befolkningen, at de ikke bekender sig til en religion. Men 43% angiver, at de inden for den sidste måned har udført ritualer ved gravsteder. Er de religiøse?