Hinduisme

 

Hinduisme

 

Indiens mange religioner

 

Indiens mange religioner

 

Arbejdsspørgsmål til hinduisme og Indiens mange religioner

• Diskutér om hinduisme primært er en indisk religion eller en verdensreligion.

• Lav en præsentation af en af de andre religioner i Indien, fx sikher eller jainer. Hvad er forskelle og ligheder mellem hinduisme og disse religioner?

• I hvilke geografiske områder, og på hvilke tidspunkter af historien opstår der konflikter mellem hinduistiske retninger og andre religioner? Brug de historiske afsnit i Horisont - grundbog som udgangspunkt for diskussionen.