Fremtiden

 

Fremtiden

 

Arbejdsspørgsmål til fremtiden

• Hvor i verden vokser religions betydning? Hvor i verden mindskes religions betydning. Lav en prognose over, hvilken rolle religion vil spille om 25 år.

• Hvorfor fører det arabiske forår i 2010-11 til mere statslig regulering? Inddrag viden fra samfundsfag og historie.

• Hvorfor er der en højere grad af regulering af religion i Europa end i Amerika? Inddrag viden fra samfundsfag og historie.

• Frelsens Hær førte spørgsmålet om deres godkendelse som religiøs organisation til den Europæiske Menneskeretsdomstol. Hvordan udviklede sagen sig? Se HUDOC – European Court of Human Rights (søg på ”Salvation Army” og ”Russia”).

• Debattér to og to. Skal blasfemiparagraffen afskaffes? Find mere information hos Kristelig Dagblad.