Buddhisme

 

Buddhisme

 

Arbejdsspørgsmål til buddhisme

• Buddhister udgør omkring 7% af verdens befolkning (2010). Langt de fleste buddhister bor i Sydøstasien. Eller gør de? Diskuter ”hvad er en buddhist?” ud fra oplysningerne i Horisont - grundbog s. 260-64.

• I hvilke geografiske områder, og på hvilke tidspunkter af historien, opstår der konflikter mellem buddhisme og andre religioner? Brug de historiske afsnit i grundbogen som udgangspunkt for diskussionen.

• Diskutér typologier med udgangspunkt i Horisont – grundbog s. 14-15 og s. 255 (”Måder at være buddhist”). Hvad siger det om en buddhist at han eller hun bekender sig til ”Theravada-buddhisme”. Hvad siger det om en buddhist, at han eller hun er ”praktisk buddhist”?